Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.11.2022

21/2022

0,00 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

12.12.2022

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

218/2023

0,00 EUR

NOWAS s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

12.12.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T477-512-002-001

35 000,00 EUR

Agroprameň

Obec Michal na Ostrove

12.12.2022

Dodatok k zmluve č. 22/2002 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

18/2022

0,00 EUR

GULÁZSI s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

05.12.2022

Zmluva o poskytnutí podpory

22/2022

13 432,60 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Michal na Ostrove

01.12.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

19/2022

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

30.11.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu"mOBEC"

23/2023

0,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

14.11.2022

Zmluva o dielo

20/2022

16 779,19 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

14.11.2022

Zmluva o dielo

17/2022

16 779,19 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

27.10.2022

Dohoda o zrušení zmluvy o dielo

16/2022

0,00 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

17.10.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospoádrstve

15/2022

0,00 EUR

PURA W, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

10.10.2022

Zmluva o dielo

14/1/2022

16 779,19 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

21.09.2022

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia

13/2022

300,00 EUR

RadioLan, spol. s r. o.

Obec Michal na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom

1/2023

0,00 EUR

PROF & PARTNERS,s.r.o

Obec Michal na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

O -17/2022

900,00 EUR

PROF & PARTNERS,s.r.o

Obec Michal na Ostrove

11.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do Karantény a Zmluva o ich darovaní

Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení

70,00 EUR

Občianske združenie Dogazyl

Obec Michal na Ostrove

27.07.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

12

0,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

07.06.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

01/01

0,00 EUR

ROYAL BUILDING s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

10.05.2022

Darovacia zmluva

KRHZ-TT-VO-2022/157-020

Neuvedené

Slovenská republika - zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Michal na Ostrove

03.05.2022

Zmluva č. 322 0061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

322 0061

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Michal na Ostrove

29.04.2022

Dodatok k zmluve č. 22/2002 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

11

0,00 EUR

GULÁZSI s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

26.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T477-512-001-002

11 658,12 EUR

Agroprameň

Obec Michal na Ostrove

30.03.2022

Zmluva o dodaní služieb

10

900,00 EUR

ALVEST MONT SK,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

23.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv

8

Neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Galileo Corporation s.r.o.

15.03.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

7

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: