Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2020

Zmluva-Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov

3/2020

6 972,00 EUR neuvedené

Obec Michal na Ostrove

NATUR-PACK,a.s.

20.02.2020

Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove

2018

35 034,46 EUR neuvedené

Ecoprogress s.r.o

Obec Michal na Ostrove

10.01.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

3/2020

neuvedené

Kristína Szabóová

Obec Michal na Ostrove

10.01.2020

Dodatok

2/2020

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Kristína Szabóová

07.01.2020

Zmluva o dielo

2020/1

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Dávid Dikos

03.01.2020

Mandátna zmluva

513/1991

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

ABYS Slovakia, s.r.o

02.01.2020

Oprava a rekonštrukcia plynových zariadení a vykurovacieho systému Materskej školy

2

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Dominik Bozó

10.12.2019

Zmluva

423/2015

neuvedené

Bildan, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

03.12.2019

PURA, spol. s.r.o.

č. 4

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

PURA, spol. s.r.o.

26.11.2019

Futbalové ihrisko

210-31721

10 475,09 EUR

Obec Michal na Ostrove

Dominik Bozó

11.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. 310746-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

11.11.2019

Úverová zmluva

310746-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

11.11.2019

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

87/TR/2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

11.11.2019

Rozšírenie kamerového systému

2019/005

8 549,40 EUR neuvedené

AMIMA s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.08.2019

Zmluva o dielo

Enviromentálny fond

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

GAGAKO - STAV

23.07.2019

Úverová zmluva

306675-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

08.07.2019

Novostavba

8.7.2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

TOMRA STAV , s.r.o.

25.02.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

14022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

25.02.2019

Kúpna zmluva

25022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

22.02.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

22022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

16.01.2019

Dodatok k zmluve

IROP-D1-302011G502-122-15

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Trnavský samosprávny kraj

04.12.2018

Kúpna zmluva

04122018

neuvedené

Barnabáš Pongrácz

Obec Michal na Ostrove

02.12.2018

Zmluva o prevádzke triedeného zberu

0001

0,00 EUR

GULÁZSI s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

23.11.2018

Kúpna Zmluva

2/2018

1 139,00 EUR

AG sport s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

31.10.2018

Zmluva o grantovom účte

31102018

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Michal na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: