Obsah

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Michal na Ostrove:

               -  Plagát Projektu

               - Úradná tabuľa

               - Stručný popis a ciele projektu