Obsah

 

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.

v spolupráci  s obecným úradom Michal na Ostrove

 pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk

        

 

Virtuálny cintorín obce Michal na Ostrove otvoríte kliknutím na obrázok 

 

1

 

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Michal na Ostrove, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Michal na Ostrove. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o. virtualnycintorin.sk  - sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk

Portál slúži nielen občanom obce Michal na Ostrove, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu je tiež informačná tabuľa, ktorá bude inštalovaná priamo na cintoríne v Michale na Ostrove.


🕯️Virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Michal na Ostrove a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta.Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.