Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Michal na Ostrove
132
930 35 Michal na Ostrove

Spojenie


 

e-mail a telefón 

 

Mgr. Július Borbély, starosta obce              e-mail: starosta@michalnaostrove.sk

                                                                            tel.: 0905/406 997

Beáta Wiedermannová, admin.prac.            e-mail: matrika@michalnaostrove.sk

matrikárka, evidencia obyvateľstva               tel.: 0908/396 902

 

Geralda Gyurkovics, admin.prac.                  e-mail: pokladna@michalnaostrove.sk

pokladňa, byty                                                   tel.: 0907/312 234

 

Helena Mikócziová, účtovníčka obce          e-mail: ekonomka@michalnaostrove.sk

 

Mgr. Zuzana Zalka, admin.prac.                   e-mail: danepoplatky@michalnaostrove.sk

dane a poplatky, stavebníctvo                      tel.: 0903/585 195

Informácie

IČO: 00305600
DIČ: 2021139758

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00-16.00
Utorok:      8.00-16.00
Streda:      8.00-17.30
Piatok:      8.00-13.00

Starosta obce:

Mgr. Július Borbély