Obsah

Kontakty

Adresa

Obecný úrad Michal na Ostrove
132
930 35 Michal na Ostrove

Spojenie

 
Telefón:  - 031 554 31 03 

 

e-mail 

 

Mgr. Július Borbély, starosta obce              e-mail: starosta@michalnaostrove.sk

                                                                           

Beáta Wiedermannová, admin.prac.            e-mail: matrika@michalnaostrove.sk

matrikárka, evidencia obyvateľstva                                                    

 

Helena Mikócziová, účtovníčka obce          e-mail: ekonomka@michalnaostrove.sk

 

Mgr. Zuzana Zalka, admin.prac.                   e-mail: danepoplatky@michalnaostrove.sk

dane a poplatky, stavebníctvo                      

Informácie

IČO: 00305600
DIČ: 2021139758

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00-16.00
Utorok:      8.00-16.00
Streda:      8.00-17.30
Piatok:      8.00-13.00

Starosta obce:

Mgr. Július Borbély