Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2021

Zmluva o dielo

001

16 654,46 EUR

Obec Michal na Ostrove

ROYAL BUILDING s.r.o.

04.11.2021

Nájomná zmluva s právom stavby

836826001-2-2021-NZsPS

194,48 EUR

Obec Michal na Ostrove

Železnice Slovenskej republiky

18.10.2021

Dodatok

1/2021 - Dodatok

0,00 EUR

PURA W, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.09.2021

Zmluva o dielo

1/2021

0,00 EUR -

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

20.09.2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

1/2021

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Občianske združenie Dogazyl

01.07.2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva č. 1

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

GULÁZSI,s.r.o.

11.06.2021

Licenčná zmluva

LZ č. 1/2021

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

TENDERnet s.r.o.

25.05.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci č. 1/2021

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

DONALL s.r.o.

17.05.2021

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2021/001064-303

0,00 EUR -

Obec Michal na Ostrove

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

12.05.2021

Zmluva č. 321 0071

321 0071

3 000,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.04.2021

Municipálny úver - Univerzál

50/001/21

50 000,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Prima banka Slovensko a.s.

05.04.2021

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

1737/06/119

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Prima banka Slovensko a.s.

01.04.2021

Mandátna zmluva č. MBK - 013/2021

013/2021

0,00 EUR

DesigNet,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

01.04.2021

Dohoda o ukončení zmluvnej spolupráce

001

0,00 EUR

3code s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

26.03.2021

Darovacia zmluva

2021/1

700,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

RV stav,s.r.o.

17.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

19.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 3.2.2021

Dodatok č.2

0,00 EUR

RV stav,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

16.02.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

NATUR-PACK,a.s.

12.02.2021

Mandátna zmluva

2021/1

0,00 EUR

Ing. Mária Bogárová

Obec Michal na Ostrove

09.02.2021

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu

Dodatok č. 5

0,00 EUR

PURA, spol. s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

09.02.2021

O zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva

dodatok č.1 k zmluve č. 22/2002

0,00 EUR

GULÁZSI,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.2.2021

Dodatok č. 1

0,00 EUR

RV stav,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.02.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

1/2021

241 490,50 EUR

RV stav,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

0,00 EUR

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola

Obec Michal na Ostrove

10.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva č. 1

0,00 EUR

Obecný úrad Michal na Ostrove

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: