Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2022

Zmluva o dielo

14/2022

16 779,19 EUR

LBD STAV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

17.10.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospoádrstve

15/2022

0,00 EUR

PURA W, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

21.09.2022

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia

13/2022

300,00 EUR

RadioLan, spol. s r. o.

Obec Michal na Ostrove

27.07.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

12

0,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

07.06.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

01/01

0,00 EUR

ROYAL BUILDING s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

10.05.2022

Darovacia zmluva

KRHZ-TT-VO-2022/157-020

Neuvedené

Slovenská republika - zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Michal na Ostrove

03.05.2022

Zmluva č. 322 0061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

322 0061

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Michal na Ostrove

29.04.2022

Dodatok k zmluve č. 22/2002 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

11

0,00 EUR

GULÁZSI,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

26.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-T477-512-001-002

11 658,12 EUR

Agroprameň

Obec Michal na Ostrove

30.03.2022

Zmluva o dodaní služieb

10

900,00 EUR

ALVEST MONT SK,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

23.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv

8

Neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Galileo Corporation s.r.o.

15.03.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

7

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

07.03.2022

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

9

0,00 EUR

RECYKLOGROUP, a.s.

Obec Michal na Ostrove

03.03.2022

Darovacia zmluva

6

1 100,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

OZ pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry (OZ RCI)

28.02.2022

Zmluva o dielo

5

12 119,22 EUR

Obec Michal na Ostrove

MAX GARDEN s.r.o.

18.02.2022

Zmluva o dielo

01

45 506,47 EUR

Ecoprogress s.r.o

Obec Michal na Ostrove

14.02.2022

Zmluva o dielo

3

1 600,00 EUR

INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov

Obec Michal na Ostrove

09.02.2022

Zmluva o dielo

4

2 500,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

12.11.2021

Zmluva o dielo

001/2021

16 654,46 EUR

Obec Michal na Ostrove

ROYAL BUILDING s.r.o.

04.11.2021

Nájomná zmluva s právom stavby

836826001-2-2021-NZsPS

194,48 EUR

Obec Michal na Ostrove

Železnice Slovenskej republiky

18.10.2021

Dodatok

1/2021 - Dodatok

0,00 EUR

PURA W, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.09.2021

Zmluva o dielo

1/2021

0,00 EUR -

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

20.09.2021

Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov

1/2021

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

Občianske združenie Dogazyl

01.07.2021

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva č. 1

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

GULÁZSI,s.r.o.

11.06.2021

Licenčná zmluva

LZ č. 1/2021

0,00 EUR

Obec Michal na Ostrove

TENDERnet s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: