Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2020

Zmluva-Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov

3/2020

6 972,00 EUR neuvedené

Obec Michal na Ostrove

NATUR-PACK,a.s.

20.02.2020

Uzamykateľný prístrešok pre bicykle v obci Michal na Ostrove

2018

35 034,46 EUR neuvedené

Ecoprogress s.r.o

Obec Michal na Ostrove

10.01.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

3/2020

neuvedené

Kristína Szabóová

Obec Michal na Ostrove

10.01.2020

Dodatok

2/2020

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Kristína Szabóová

07.01.2020

Zmluva o dielo

2020/1

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Dávid Dikos

03.01.2020

Mandátna zmluva

513/1991

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

ABYS Slovakia, s.r.o

02.01.2020

Oprava a rekonštrukcia plynových zariadení a vykurovacieho systému Materskej školy

2

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Dominik Bozó

10.12.2019

Zmluva

423/2015

neuvedené

Bildan, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

26.11.2019

Futbalové ihrisko

210-31721

10 475,09 EUR

Obec Michal na Ostrove

Dominik Bozó

11.11.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

č. 310746-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

11.11.2019

Úverová zmluva

310746-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

11.11.2019

poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

87/TR/2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

11.11.2019

Rozšírenie kamerového systému

2019/005

8 549,40 EUR neuvedené

AMIMA s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.08.2019

Zmluva o dielo

Enviromentálny fond

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

GAGAKO - STAV

23.07.2019

Úverová zmluva

306675-2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.

08.07.2019

Novostavba

8.7.2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

TOMRA STAV , s.r.o.

25.02.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

14022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

25.02.2019

Kúpna zmluva

25022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

22.02.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

22022019

neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

16.01.2019

Dodatok k zmluve

IROP-D1-302011G502-122-15

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Trnavský samosprávny kraj

04.12.2018

Kúpna zmluva

04122018

neuvedené

Barnabáš Pongrácz

Obec Michal na Ostrove

23.11.2018

Kúpna Zmluva

2/2018

1 139,00 EUR

AG sport s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

31.10.2018

Zmluva o grantovom účte

31102018

neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Michal na Ostrove

26.10.2018

Poistná zmluva

9127003250

319,84 EUR

Obec Michal na Ostrove

UNIQA poisťovňa, a.s.

26.10.2018

Poistná zmluva

9127003249

319,84 EUR

Obec Michal na Ostrove

UNIQA poisťovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: