Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2024

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

MAX GARDEN s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

27.05.2024

Zmluva o dielo

5/2024

0,00 EUR

WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

16.05.2024

Dohoda o spádovej oblasti Materskej školy

4/2024

0,00 EUR

Obec Veľké Blahovo

Obec Michal na Ostrove

21.03.2024

Zmluva o dielo

3/2024

0,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

21.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

3240065

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Michal na Ostrove

14.02.2024

Dodatok k zmluve o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne

2/2024/1

0,00 EUR

SNP Capital Energy s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

14.02.2024

Zmluva o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne

2/2024

0,00 EUR

SNP Capital Energy s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

02.02.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2024

0,00 EUR

Občianske združenie KREA - škola života

Obec Michal na Ostrove

16.10.2023

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

7/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Obec Michal na Ostrove

16.10.2023

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

6/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Obec Michal na Ostrove

16.10.2023

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

5/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Obec Michal na Ostrove

16.10.2023

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

4/2023

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Obec Michal na Ostrove

16.10.2023

Mandátna zmluva č. MZ202322

MZ202322

0,00 EUR

Veriton, s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

13.09.2023

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

O -17/2023

1 000,00 EUR

PROF & PARTNERS,s.r.o

Obec Michal na Ostrove

13.09.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného prísp

0,00 EUR

Agroprameň

Obec Michal na Ostrove

21.08.2023

Zmluva o vyhotovení diela

3/2023

9 480,00 EUR

ÚPn s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.08.2023

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2023-07-31mm2

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.08.2023

Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov

tz2023-07-31mm4

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.08.2023

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

tz2023-07-31mm3

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

30.06.2023

Zmluva o dielo

R-SK 2304/2023

2 550,00 EUR

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

27.04.2023

Zmluva č. 323 0063 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

323 0063

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Michal na Ostrove

03.04.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070BYX2

11 513,26 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Michal na Ostrove

31.03.2023

Zmluva o zriadení vecných bremien

2/2023

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Michal na Ostrove

26.01.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve

0,00 EUR

Agroprameň

Obec Michal na Ostrove

13.01.2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. 07/DS/2023

07/DS/2023

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Obec Michal na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: