Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.02.2021

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve o zneškodnení odpadu

Dodatok č. 5

0,00 EUR

PURA, spol. s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

09.02.2021

O zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva

dodatok č.1 k zmluve č. 22/2002

0,00 EUR

GULÁZSI s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.02.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.2.2021

Dodatok č. 1

0,00 EUR

RV stav,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

04.02.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

1/2021

241 490,50 EUR

RV stav,s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

0,00 EUR

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Alapiskola

Obec Michal na Ostrove

10.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva č. 1

0,00 EUR

Obecný úrad Michal na Ostrove

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

10.12.2020

Zmluva o výpožičke

12/2020

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Štatistický úrad SR

01.12.2020

Špeciálne nákladné vozidlo

11/2020

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíc

Obec Michal na Ostrove

Juraj Csonga

26.10.2020

Dohoda

20/04/010/52

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

12.10.2020

Architektonické služby

Dodatok č.1 zo dňa 20.02.2019

neuvedené

ÚPn s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

12.10.2020

Zmluva o návratnej výpomoci

7.10.2020

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Ministerstvo financií SR

25.08.2020

Mandátna zmluva

11/2020

neuvedené

3code s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

21.08.2020

Zabezpečenie odvozu odpadu zo žúmp

1/2020

neuvedené

Karol Ugróczky

Obec Michal na Ostrove

04.08.2020

Odvoz fekálií

č. 1/2020

neuvedené

VATV s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

23.07.2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény

22.7.

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Občianske združenie Dogazyl

14.07.2020

Zmluva o dielo KB-017/2020

7/2020

750,00 EUR sedemsto-päťdesiat

3code s.r.o.

Obec Michal na Ostrove

01.07.2020

Zmluva na automobil

1.7

neuvedené

Obec Potônske Lúky

Obec Michal na Ostrove

18.06.2020

Zber použitých textílií, odevov a obuvi

1

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Ekocharita Slovensko Slovensku občianske združenie

28.05.2020

Galileo Corporation s.r.o.

Dodatok k zmluve 11.2.2019

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Galileo Corporation s.r.o.

20.05.2020

Zmluva o internetovom pripojení

20118

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

TomaNet, s.r.o.

28.04.2020

SPP - Dodatky č. 5

Dodatok č. 005

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

28.04.2020

Galileo Corporation s.r.o.

CUET-37-3-2020 SK

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Galileo Corporation s.r.o.

27.04.2020

ČSOB - Poistná zmluva Biznis Plus

8093044346

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

ČSOB poisťovňa, a.s.

09.04.2020

Prima Banka - Zmluva o kontokorentnom úvere

50/008/20

neuvedené

Obec Michal na Ostrove

Prima banka Slovensko a.s.

20.03.2020

Zmluva-Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov

3/2020

6 972,00 EUR neuvedené

Obec Michal na Ostrove

NATUR-PACK,a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: