ObsahÚzemný plán obce Michal na Ostrove – Zmeny a doplnky č. 2 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Michal na Ostrove a je taktiež zverejnený na internetovej stránke https://triplan.sk/aktualne-projekty/-Oznam - ÚPN Michal na Ostrove - Zmeny a doplnky č. 2