Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 2
 • Názov
  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 2
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T477-512-001-002 zo dňa 26.4.2022 v znení neskorších dodatkov, v nadväznosti n úpravu Právnych dokumentov pre oblasť implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu a za účelom zosúladenia Právnych dokumentov so Zmluvou o poskytnutí Príspevku, najmä jednotlivých práv a povinností MAS a Užívateľa, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí Príspevku
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  13.1.2023
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  12.1.2023
 • Dátum zverejnenia
  12.1.2023
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Michal na Ostrove
 • IČO
  00305600
 • DIČ
  2021139758
 • Adresa
  Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Agroprameň
 • IČO
  42160723
 • DIČ
 • Adresa
  Lehnice 89, 930 37 Lehnice
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka