Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h


Választások 2022 - Fontos információk !!! 
 

Voľby 2022 - Dôležité informácie !!! 


Telefónny kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Beáta Wiedermannová - 0908 396 902 

 

Elérhetőség a jegyzőkönyv vezetőre: 
Beáta Wiedermannová - 0908 396 902