Obsah

covid

1
2

34


1234

 

 

 

 

 

 

Vyhláška k obmedzeniam - prevádzky 


1_vyhlaska 07_01_2022 obmedzenia prevádzok

 

Opatrenia Omikron 


Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112 (790.3 kB)
 


- vyhláška ÚVZ SR č. 289 (zverejnená 09.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 10. decembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 261/2021 V. v. SR,

 

- vyhláška ÚVZ SR č. 290 (zverejnená 09.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021, ustanovenia § 2 ods. 2 písm. af) a ag) nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 263/2021 V. v. SR, 

 

- usmernenie k vyhláškam ÚVZ SR č. 289 a č. 290 k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí z web ÚVZ SR. 

 


Postup pri karanténe a domácej izolácie 

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste 


- Epidemiologická situácia z 25. 121. 2021

- vyhláška ÚVZ SR č. 261 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 25. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 258/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 262 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinnosť od 25. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 250/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 263 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinnosť od 25. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 259/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 264 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa - účinnosť od 29. novembra 2021

 


Vláda SR dňa 24. novembra 2021 na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021.Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Núdzový stav 

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku) 

Vyhlásenie núdzového stavu 

 


- uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.2) s účinnosťou od 22. novembra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený opäť do 1. stupňa ohrozenia - červená zóna (okres Dunajská Streda je zaradený v nižšom stupni na základe zaočkovanosti - 2 stupne)

- vyhláška ÚVZ SR č. 258 (zverejnená 18.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 22. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 254/2021 V. v. SR 

- vyhláška ÚVZ SR č. 259 (zverejnená 18.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinnosť od 22. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 253/2021 V. v. SR, 

 

- Covid Automat Verzia V4.3 - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 - platný od 22. novembra 2021. 

1
- uznesenie vlády SR č. 624 z 27. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.2) s účinnosťou od 01. novembra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený do 1. stupňa ohrozenia - červená zóna

 

- aktuálna epidemiologická situácia - Epidemiologická situácia Covid-19 - materiál MZ SR z 27. 10. 2021

- rozcestník (sprievodca) - Návštevy v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených - revízia dokumentu: 22. 10. 2021,

 

- článok web ÚVZ SR: 5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých - 26. 10. 2021

 

 


- uznesenie vlády SR č. 574 zo 07. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 11. októbra 2021, okres Dunajská Streda je zaradený do stupňa ostražitosti - oranžová zóna

- vyhláška ÚVZ SR č. 252 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 247/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 253 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 240/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 254 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 241/2021 V. v. SR

- vyhláška ÚVZ SR č. 255 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 15. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 231/2021 V. v. SR v znení vyhlášky č. 244/2021 V. v. SR

- článok z web ÚVZ SR - vysvetlivky k vyhláškam č. 252, 253, 254 a 255

- rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre prevádzky - revízia dokumentu: 08. 10. 2021

- rozcestník (sprievodca) - Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste - revízia dokumentu: 08. 10. 2021

- aktuálna epidemiologická situácia - Epidemická situácia Covid-19 - materiál MZ SR zo 07. 10. 2021

 


- uznesenie vlády SR č. 557 z 29. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 04. októbra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do stupňa ostražitosti - oranžová zóna

- aktuálna epidemiologická situácia - Epidemická situácia Covid-19 - materiál MZ SR z 30. 09. 2021

- vyhláška ÚVZ SR č. 250 (zverejnená 01.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinnosť od 04. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 237/2021 V. v. SR,

- rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora - revízia dokumentu: 01. 10. 2021

- článok z web ÚVZ SR k predmetnej vyhláške

 

 


uznesenie vlády SR č. 535 z 22. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 27. septembra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu - zelená zóna (jediný okres)

 

aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR z 22. 09. 2021 

 

Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 

 


- uznesenie vlády SR č. 446 z 18. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémiea prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 23. augusta 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu - zelená zóna

 

- aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR z 18. 08. 2021

- Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (materiál MK SR, Verzia: 19.4, Schválené 12.8.2021).

 

- Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora 

- Návštevy v zdravotníckych zariadeniach

- Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste 

- Pravidlá pre prevádzky 

- Pravidlá pre hromadné podujatia

 


 uznesenie vlády SR č. 441 z 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémiea prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat - verzia 4.1) s účinnosťou od 16. augusta 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu - zelená zóna (už nie celé územie SR)

 

- č. 237 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 219/2021 V. v. SR, 

 

- č. 238 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 205/2021 V. v. SR 

 

- č. 239 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 204/2021 V. v. SR

 

- č. 240 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 234/2021 V. v. SR

 

- č. 241 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 233/2021 V. v. SR v znení vyhl. č. 236/2021 V. v. SR

 

- uznesenie vlády SR č. 440 z 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (schválenie Covid Automatu - verzie 4.1)

 

- nový COVID AUTOMAT verzia 4.1 (schválený UV SR č. 440 z 10.08.2021) - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (chorobaCovid-19). 

 


Uznesenie vlády SR č. 418 zo 14. júla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - celé územie SR je od 19. júla 2021 (29. týždeň) zaradené do monitoringu - zelená zóna

 

aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 

 

- rozcestník (sprievodca) - Režim na hraniciach Slovenska (480.82 kB)

 


- uznesenie vlády SR č. 347 zo 16. júna 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - okres Dunajská Streda je od 21. júna 2021 (25. týždeň) zaradený do monitoringu - zelená zóna

 

- č. 219 (zverejnená 16.06.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest- účinnosť od 17. júna 2021,

 

- uznesenie vlády SR č. 346 zo 16. júna 2021 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu - v súlade s cestovným semaforom účinnosť od 21. júna 2021

 

- rozcestník (sprievodca) - Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora zo 16. 06. 2021, účinnosť od 17. 06. 2021

 

- aktuálna epidemiologická situácia - Epidémia Covid-19 - materiál MZ SR z 16. 06. 2021. 

 

* Ostatné rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod


 

Riadenie boja s epidémiou Covid19 - Priebeh očkovania - Covid automat - materiál MZ SR z 26. 05. 2021. 

 

Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - okres Dunajská Streda od 31. mája 2021 (22. týždeň) zaradený do 1. stupňa ostražitosti - žltá zóna

 


Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - okres Dunajská Streda od 24. mája 2021 (21. týždeň) zaradený do 2. stupňa ostražitosti - oranžová zóna

 

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora (93.66 kB)

Pravidlá pre hromadné podujatia 

- aktuálna epidemiologická situácia - Riadenie boja s epidémiou Covid19 - Priebeh očkovania - Covid automat


 

„Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021.“ 

 

Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 - okres Dunajská Streda od 17. mája 2021 (20. týždeň) zaradený do 1. stupňa varovania - ružová zóna

 

Nový COVID automat

 

Pravidlá pre prevádzky

Pravidlá pre hromadné podujatia 

Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora (93.66 kB)

 

- č. 208 (zverejnená 14.05.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinnosť od 17. mája 2021

 

- č. 207 (zverejnená 14.05.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinnosť od 17. mája 2021

 

- č. 206 (zverejnená 13.05.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinnosť od 17. mája 2021

 

- č. 205 (zverejnená 13.05.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinnosť od 14. mája 2021

 

Návštevy v zdravotníckych zariadeniach z 13. 05. 2021

 

- aktuálna epidemiologická situácia - Riadenie boja s epidémiou Covid19 - materiál MZ SR z 12.05.2021

 

 

 

 


Režim a opatrenia pre prevádzky 

Režim a opatrenia pre hromadné podujatia

 

Podľa uznesenia vlády SR č. 238 z 05. mája 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 je okres Dunajská Streda od 10. mája 2021 (19. týždeň) zaradený do 1. stupňa varovania - ružová zóna

 

Mapa zaradenia okresov - Celé Slovensko bude od 10. mája v I. stupni varovania 

 

> Odberné miesta zoznam - 16. kolo - Okres Dunajská Streda 

Štandardné MOM - Trnavský kraj - 02.05.2021

 

 

Podľa uznesenia vlády SR č. č. 225 z 28. apríla 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 v prílohe je okres Dunajská Streda od 03. mája 2021 (18. týždeň) zaradený do 1. stupňa varovania - ružová zóna

 

Návrhu na aktualizáciu opatrení - účinnosť od 03. mája 2021

 

Vyhláška 195 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republik 

Vyhláška 200 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

Vyhláška 199 - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

Rozcestníky (vysvetlivky) k opatreniam: 

Vstup do prevádzok a zamestnania podľa COVID automatu 

Pravidlá pre prevádzky

Návštevy v nemocniciach, domovoch a zariadeniach sociálnych služieb 

Pravidlá hromadných podujatí 

Ako vyzerá domáca izolácia a čo robiť po pozitívnom teste 

Kedy je potrebné nosiť respirátor či rúško 

Režim na hraniciach Slovenska 

 

„Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne - pravidlá pre terasy 

 

„Návrat do škôl od 3. mája 2021“

Epidemiologicka_situacia 


!!! Opakované predĺženie času trvania núdzového stavu - do 28. mája 2021

 

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinnosť od 27. apríla 2021 

 

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinnosť od 26. apríla 2021 

 


Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 v prílohe je okres Dunajská Streda od 26. apríla 2021 (17. týždeň) zaradený do 2. stupňa varovania - červená zóna.

Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

návrh na aktualizáciu opatrení

 

 

 

 


Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 19. apríla 2021 bol okres Dunajská Streda zaradený opätovne do druhého stupňa varovania - červená zóna.

 

VYHLÁŠKA - k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

 VYHLÁŠKA - ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

VYHLÁŠKA - k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

VYHLÁŠKA - k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Mapa okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 


Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia Covid-19 bol okres Dunajská Streda s účinnosťou od 12. apríla 2021 zaradený do 2. stupňa varovania (červená farba) v súlade s Covid automatom.

 

 

Uznesenie vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (344.72 kB) - tu sú uvedené presné miesta a požiadavky podmieňujúce preukazovanie sa časom platnosti certifikátu

 

>Návrh aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti (278.1 kB)

 

> štandardné MOM v Trnavskom kraji od 6. apríla 2021  (318.16 kB)


 Podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia Covid-19 bol okres Dunajská Streda s účinnosťou od 05. apríla 2021 zaradený opätovne do 3. stupňa varovania (tmavočervená farba) v súlade s Covid automatom

 

Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

>Epidemiologická situácia 30.3.2021 - Ministerstvo zdravotníctva SR 

>návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu 

>návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

>Usmernenie - Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti 

 

 

Dôležité informácie 

 

>Kedy je potrebné nosiť respirátor či rúško

>Pravidlá pre prevádzky

>Pravidlá hromadných podujatí 

>Režim na hraniciach Slovenska

>Návštevy v nemocniciach, domovoch a zariadeniach sociálnych služieb

>Ako vyzerá domáca izolácia a čo robiť po pozitívnom teste 

>Vstup do prevádzok, zamestnania a školy podľa COVID automatu 

 


 

„Veľkonočné desatoro konzília odborníkov" 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169 z 24. marca 2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu 

>aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19- od 29.3.2021 

 

 


tandardné MOM v Trnavskom kraji od 19. marca 2021 

>Opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 


> Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19- od 22.marec 2021 (282.25 kB)

>  Návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (344.72 kB)

 


> > Aktualizované štandardné MOM (215.33 kB)

> Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom našírenieochoreniaCOVID-19

>Vyhláška - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (184.43 kB)


 

Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 31 - Čiastka 40 - Vydaná 3. marca 2021 (483.7 kB)

>Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 

>Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia !

>Ne kockáztasson és következetesen mérlegelje valamennyi külföldi út szükségességét !

 


 

> Opakované predĺženie času trvania núdzového stavu 

> Aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 

 

> Zoznam štandardných mobilných odberových miest zriadených v Trnavskom kraji na testovanie obyvateľov antigénovými testami

 


>Vestník vlády - Slovenskej republiky - Ročník 31 Čiastka 19 Vydaná 5. februára 2021 

 

>Vestník vlády Slovenskej republiky- Ročník 31 Čiastka 21 Vydaná 7. februára 2021 

 

>Vestník vlády - Slovenskej republiky - Ročník 31 Čiastka 26 Vydaná 12. februára 2021 

 


 

>UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 z 5. februára 2021 - predlženie núdzového stavu (235.87 kB)

 


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu

Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30 - Čiastka 33 - Vydaná 27. decembra 2020

 


Info - leták lockdown

Prevádzkové hodiny mobilných odberových miest na antigénové testovanie RÚVZ počas sviatkov

Lockdown - výnimky

Mali ste pozitívny výsledok testu? Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19

Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30 -Čiastka 26 - Vydaná 17. decembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020

 


VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 50. týždeň

 

Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky

 

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

 

Vestník vlády Slovenskej republiky - Ročník 30 - Čiastka 14 - Vydaná 6. novembra 2020 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 704 zo 4. novembra 2020 

 


Informácie k celoplošnému testovaniu - 2. kolo 

 

> Testovanie v druhom kole 7. - 8. novembra - Otázky a odpovede

 

> Informačný leták (HU- SK) - Ako sa správať ak Váš test je negatívny alebo pozitívny

 

Informácie o celoplošnom testovaní - v dňoch 7. novembra a 8. novembra (sobota a nedeľa)

 

 > Információk a teszteléssel kapcsolatban - november 7-én és november 8-én (szombaton és vasárnap)

 


TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie
 


Informácie k celoplošnému testovaniu 

 

Zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020

 

Informácie o celoplošnom testovaní v obci Michal na Ostrove

Információk a hétvégi teszteléssel kapcsolatban Szentmihályfa község területén

 

Hasznos információk

Útmutató - ha negatív a teszttel rendelkezik

 

Video - Ako bude testovanie prebiehať

 

 


Platné opatrenia :

 

Zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020

 

Zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020

 

Vestník vlády Slovenskej republiky - Vydaná 29. októbra 2020

 

Platné opatrenia od 15.10.2020

Manuál pre šport

Prevádzky

Rúška

Všetky platné opatrenia zo 14.10.2020

  Aktuálne opatrenia 42. týždeň

Opatrenia sa prísnia

 Opatrenia od 08.10.2020

Opatrenia od 08.10.2020

Dodržiavanie pravidiel - info - Hlavný hygienik

Chrípková sezóna - Ochrana

   

Aktuálne platné opatrenia ÚVZ

Opatrenia prevádzky od 1.10.2020

Uznesenie vlády č. 587 - vyhlásenie núdzového stavu

 Opatrenia od 01.10.2020

Navrhované opatrenia
Rúška od 01.10.2020 od 06.00 hod
Hranice

 

 Opatrenie - Reg. úradu verejného zdravotníctva

 

Aktuálne usmernenia 38 týždeň

Usmernenie - Deviata aktualizácia

Všetky aktuálne platné opatrenia 18.9.2020

Pandemická komisia

Usmernenie - pozitívny test 28.8.2020

Čo robiť po príchode zo zahraničia 18.9.2020

                                                   

Opatrenia od 07.09.2020        

                                                    Zmena - Hranice

                                                    Prevádzky od 09.09.2020

                                                    Pandemická komisia vlády

 

Aktuálne usmernenia ÚVZ SR 36. týždeň

                                                  Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19

                                                   Ako vybaviť žiakov do školy rúškami

                                                   Rúška - návod- leták

 Opatrenia od 01.09.2020

                                                 Hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

 

Opatrenia od 28.08.2020
                                                    - prevádzky

                                                    - zamestnávateľ

                                                     - rúška

  Aktuálne usmernenia 34. týždňa

Monitorované situácie 19.08.2020

                                                      Info k prípadom ochorenia

  Pandemický plán 14.08.2020

            Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

  Opatrenia 31. týždeň

                                                   Horúčavy manuál letnej kúpacej sezóny

  Opatrenia 30. týždeň

                                                   Usmernenia 30. týždeň

 Opatrenia od 29. týždňa

                                                 ÚVZ SR usmernenia 29. týždeň 
                                                Čo robiť po príchode zo zahraničia

                                                Zmena hranice sa mení

                                         
 

  Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 

 

Pripomienka od ÚVZSR !

 

Nové opatrenie ÚVZSR

Zmena po príchode zo zahraničia a hromadných podujatí - aktuálne od 6. júla 2020

 

Domáca izolácia, rizikové krajiny

Zmena opatrenia prevádzky

Rúška - finálne opatrenia aktuálne

 

Aktuálne usmernenia a odporúčania UVZ SR

Ako sa správať na kúpalisku

Aktuálne usmernenie - 2.7.2020 účinnosť od 4.7.2020

Usmernenie_catering_COVID19_aktualizovane_jun4246_2_2020

OLP_5089-platne-od-20_06_2020-od-6-hod_Opatrenie_k_hraniciam_dopln_bezpec_statov_do_prilohy_19062020.pdf

http_zmeny-od-20-júna-2020.docx

http-stiahnute-1906.docx

19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP_OLP_5091

19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly-OLP_5090_platí-od-20-juna-od-6-hod_ruší-4825.pdf

 

Oznámenie o ukončneí núdzového stavu 

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

 

Opatrenie_UVZ_OLP_5274 z 25_06_platné od 01_07_2020_prevadzky

https_z webu ÚVZ SR_z 11 06

Usmernenie_zar_pre_deti_do_3r_uvoln_SOPZŠČ_4317_98561 z 12_06_2020

Usmernenie_šk_stravov_uvoln_SOPZŠČ_4317_98672

Odporucanie_UVZ_opak_pozit_osoby_OE_4871 z 11 júna

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_4738 platí od 10_06 od 6 hod_ruší 4592

Opatrenie_UVZSR_ruska_4825_platí od 10_06 od 6 hod_ruší 4591

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_4739 platí od 10_06 od 7 hod_ruší 4311

http_opatrenia z webu platné od 10 júna 2020

Usmernenie_zotavovacie_podujatia 4466_96046 z 3 júna

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020 4593_ruší 2405_platí od 03_júna 12 hod

2zmena_hranice_CR_final 4647 z 23_júna mení 4311 od 04 júna

05_06_zmena_hranice_AU_HU_4648 z 05 júna_mení 4311 od 05 júna 8_hod

http z webu 08_06_2020.docx

Socialny_odstup_COVID-19.pdf

Ruska_navod_letak.pdf

https e karantena 02_06_2020.docx

http_opatrenia platné od 03_06_2020 z webu UVZ.docx

http_nové opatrenia z webu UVZ_uvoľňovanie_od 23 týždňa_hranice_rúška_ostatné.docx

http_aktualizované z web UVZ.docx

čestné prehlásenie smartkaranténa.pdf

4592 z 02_06_final_opatrenie_prevadzky_4_faza_PLATNé OD 03_06_ OD 6 HOD.pdf

4450 z 28_05_2020 Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena

4449 z 28_05_2020 Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena

4362 26_05_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky

2742_95916_2020 z 27_05_2020_Usmernenie_pre_pracoviska_UPR

1_2_4503 z 01_06_2020_zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_platné od 02_06_od 7 hod_mení 4311

1_1_4361 z 25_05_zmena_chytra_a_statna_karantena_mení 4311 od 27_5_00_00 hod

1_0_4311 z 22_05_2020 od 20 hod_navrh_chytra_a_statna_karantena_ruší 4203 z 20_05

zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez 4204_22_05_platné od 01_06_2020

http_aktuálne opatrenia UVZ SR 20_22 máj 2020

https_ekaranténa_štátna karanténa 20_22_máj 2020.docx

1_Opatrenie_UVZ_SR_statna_karantena_20_05_2020_4203_od 21_05_7 hod.pdf

1_PENDLER_maj.rtf

1_tlacivo-prekrocenie hranic_24 hodin_od 21_05_2020_7h.docx

16_Usmernenie_HH SR_elektivne_operacie_priazniva_epidemiologicka_situaci 3446_94118 z 20_05_2020.pdf

15_Usmernenie_HH SR_v_suvislosti_s_operacnymi_vykonmi_COVID_19 3446_89440 z 20_04_2020.pdf

14_Usmernenie_HH SR_s ochorením COVID_19_siedma aktualizacia 791_89586 z 20_04_2020.pdf

13_Opatrenie_UVZSR_priprava_a_vydaj_stravy_3010 z 02_04_2020 platné od 03_04 od 00_00 h.pdf

12_Opatrenia_vynimka_vysoke_skoly_lekarske 3171 z 15_04_2020

11_Opatrenie_vynimka_stredne_skoly 3170 z 15_04_2020

10_Krizovy_plan_pre_potravinove_prevadzky 3195 zo 14_04_2020

9_Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb 2775 z 24_03_2020 platné od 25_03 00_00 h

8_Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS 3991 z 13_05_2020

7_Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_pocas_pandemie_COVID_19

6_Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice 2405 zo 06_03_2020 platné od 07_03 00_00 hod

6_1_Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ 3976_92429 z 11_05_2020

5_opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby 3796 z 05_05_2020 platné od 06_05 06_00 h

4_Opatrenie_hromadne_podujatia 4085 z 19_05_2020 platné od 20_05 00_00 h

3_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01

2_3_final_opatrenia_ruska 4084 z19_05_2020 platné od 20_05_00_00 h.pdf

2_2_Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_UMELCI_3970_od 11_05_2020.pdf

2_1_Opatrenie_pre_nosenie_rusok_3355_z 20_04_2020 platné od 21_04 00_00 hod.pdf