Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci na rok 2020: 

Január: 6., 20. 

Február: 3., 17.

Marec: 2., 16., 30. 

Apríl: 13., 27.

Máj: 11., 25. 

Jún: 8. ,22. 

Júl: 6., 20. 

August: 3., 17., 31.

September: 14., 28. 

Október: 12., 26. 

November: 9., 23.

December 7., 21. 

 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v obci na rok 2020: 

Január: 24. 

Február: 21.

Marec:  20. 

Apríl: 17.

Máj: 22.

Jún: 19. 

Júl: 24.

August: 21.  

September: 18.

Október: 23.

November: 20.

December: 18.