Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci na rok 2021: 

Január: 4., 18. 

Február: 1., 15.

Marec: 1., 15., 29. 

Apríl: 12., 26.

Máj: 10., 24. 

Jún: 7. ,21. 

Júl: 5., 19. 

August: 2., 16., 30.

September: 13., 27. 

Október: 11., 25. 

November: 8., 22.

December 6., 20. 

 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu v obci na rok 2021: 

Január: 22. 

Február: 19.

Marec:  19. 

Apríl: 23.

Máj: 21.

Jún: 18. 

Júl: 23.

August: 20.  

September: 24.

Október: 22.

November: 19.

December: 17.