Obsah

m

 

adresa: Materská škola s VJM, č. 98, 930 35 Michal na Ostrove

e-mail: ms.michalnaostrove@gmail.com

telefón: 031/554 35 79

 

        

 

Óvodai beiratkozás - Zápis do materskej školy 

 

2024/2025

 

♦ Kérvény - Žiadosť ♦ 

 

⇒ Beiratkozás - feltételek  


⇒ Zápis - podmienky