Obsah

m

 

adresa: Materská škola s VJM, č. 98, 930 35 Michal na Ostrove

e-mail: ms.michalnaostrove@gmail.com

telefón: 031/554 35 79

 

        

Óvodai beiratkozás - Zápis do materskej školy 

Termín zápisu: 30. apríl 2020 – 31. máj 2020

 

♦ Kérvény - Žiadosť ♦

 

 

⇒ Beiratkozás  

⇒ A gyermekek óvodába való felvételének feltételei

 

 

⇒ Zápis

Podmienky pre prijímanie detí