Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Záznam'

 • Názov
  Záznam
 • Kategória zákazky
  VÝZVA
 • Popis
  Záznam z prieskum trhu
  Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO
 • Dátum zverejnenia
  15.11.2019
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy