Obsah

O S V E D Č O V A N I E

 Osvedčovanie podpisov a listín

  • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
  • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis    2 €

Osvedčenie fotokópie za každú stranu                 2 €