Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

 

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.


 

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

matrika@michalnaostrove.sk 

 

 


Anonimizovaná zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania prezidenta Slovenskej republiky 23.3. 2024 

 

Anonimizovaná zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania prezidenta Slovenskej republiky 6.4.2024 

 

 

Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

 

Informácie pre kandidátov, politické strany, koalíciu a petičné výbory
Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, Delegovanie do volebných komisií

 

Návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (DOCX, 31 kB)
Podmienky kandidatúry na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky a zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry

 

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

 

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

 

Financovanie volieb
Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

 

Všetky informácie aj na stránke ministerstva vnútra.

 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku 


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku