Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

 

na sobotu 30. septembra 2023

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 

Obec Michal na Ostrove zverejňuje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie nasledovnú elektronickú adresu:

matrika@michalnaostrove.sk


 

Obec Michal na Ostrove zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz do volby NR SR 2023: 

matrika@michalnaostrove.sk

 

Žiadosti trebo doručiť najneskôr do 15 pracvoných dní pred dnom konania volieb 


Rozhodnutie o vyhlásení volieb 

Volebný zákon - účinný od 04.06.2023 

Nariadenie vlády č. 35-2003 

Zákon o používaní jazyka národnostných menšín č. 184-1999 Z.z. 

Informácie o podmienkach práva voliť - maďarský jazyk 

Informácie o podmienkach práva voliť - slovenský jazyk