Obsah

______________________________________________________________________________________________

25.9.2018

 

posta

 

______________________________________________________________________________________________
16.9.2018 

Predsedníctvo OO-JDS Dunajská Streda srdečne pozýva všetkých dôchodcov na priateľské stretnutie do Kultúrného domu v Šíp. Kračanoch na 12.10.2018 so začiatkom 17:00 hod.

Vstupenka 8 Euro na osobou, v tom je večera a hudba.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na miestnom obecnom úrade do 2.10.2018. 
Každého srdečne očakávame. 

A Járási Nyugdíjas Egyesület vezetősége értesíti a falu nyugdíjasatai, hogy 2018. október 12.-én találkozót szervez a Síposkarcsai kultúrházban. Részvételi díj 8 Euro, amely tartalmazza a vacsorát és a zenét. 
Jelentkezni lehet a helyi községi hivatalban 2018. október 2.- ig. 
Mindenkit szeretettel várunk. 


______________________________________________________________________________________________

12.9.2018
 

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.09.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

 

MICHAL NA OSTROVE č.

 

105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128/BL, 131, 132, 132/BL, 199, 200, 21/2, 376, 392, 52/p.733/52, 733, 733/1, 733/32, 733/33, 733/35, 733/37, 733/39, 733/43, 733/44, 733/45, 733/49, 733/50, 733/51, 733/53, 733/MS

 

_____________________________________________________________________________________________

 


Obrodený týždenník Csallóköz informuje obyvateľstvo, že by chcel bezplatnou formou podporiť malých miestnych producentov a domácich hospodárov – farmárov.

 

V tomto duchu sa môžu ich produkty zdarma propagovať v  našom týždenníku, a takto obyvatelia obcí v našej oblasti ľahšie získajú poznatky o tom kde a aké výrobky si môžu zadovážiť. Týždenník Csallóköz vyzýva každého, aby tieto produkty nakupoval, a aby sme aj takto posilňovali náš región.

 

Hľadajte obrodený týždenník Csallóköz na predajných miestach alebo si ho predplaťte, takto budete mať počas celého roka popri veľmi zaujímavom a bohatom obsahu novín možnosť zoznámiť sa aj s domácimi výrobcami v našom regióne.

 

Nakoľko týždenník Csallóköz z týždňa na týždeň sa stáva silnejším, hľadáme aj územného zástupcu, ktorý by reprezentoval obnovený týždenník v danej lokalite. Ak máte záujem volajte na č.: 0905 446 587 alebo sa informujte osobne v redakcií v Dunajskej Strede.

 

Ďakujeme


 

A megújult Csallóköz hetilap értesíti a falu lakosságát, hogy ingyenes felülettel támogatni kívánja a helyi kistermelőket és a háztáji gazdákat. Ennek jegyében termékeiket ingyenesen jeleníti meg régiónk lapja, ezáltal a környékbeli községek lakosai könnyebben szerezhetnek tudomást róla, hol, milyen terméket árulnak.

A csallóköz hetilap biztat mindenkit, hogy vásároljuk ezeket a termékeket, ezzel is erősítjük régiónkat. Keresse a megújult Csallóköz hetilapot a standokon, vagy fizesse elő, így egész évben a sok értékes tartalom mellett megismerheti régiónk háztáji termelőit is.

Mivel a lap hétről hétre erősödik, ezért minden községben területi képviselőt keresnek, aki községünkben képviselni fogja a megújult csallóköz hetilapot. Az érdeklődők hívják a 0905 446 587 telefonszámot vagy jelentkezzenek személyesen a szerkesztőségben.

Köszönjük