Obsah

28.11.2018 

Spoločnosť Melli Interiery,s.r.o., Hlavná 108, 930 36  Horná Potôň, prijíma do trvalého pracovného pomeru robotníkov a montážných pracovníkov, záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne, alebo na tel. čísle 0917 694 463, alebo 031 590 09 32. 

A Melli Interery, s.r.o., Fő utca 108, Felsőpatony, fő állásba felvesz segédmunkást és szerelőmunkást, érdeklődni lehet személyesen vagy a következő telefonszámokon: 0917 694 463, 031 590 0932 .