Obsah

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Michal na Ostrove

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

               - Plagát projektu 

1

 

               - Úradná tabuľa 

               - Úradná tabuľa  

               - Stručný popis a ciele projektu